Uredništvo (*)
      Srebrni jubilej svećenstva mons. Stankovića

* Stanković, Vladimir * Kuharić, Franjo

U: Hrvatska revija. 31 (1981) 4. Kulturni pregled. - 717-718.
Kulturni pregled