Uredništvo
      Svjetlo i sjene u Draganovićevu slučaju

* Draganović, Krunoslav * Šahinpašić, Asim * Šahinpašić, Ćazim * Babić Galić, Ivo * Ivanović, Siniša * Leković, Krsto * Varoš, Miroslav * Nikolić, Vinko
* Udba -- otmice -- 1967.

U: Hrvatska revija. 37 (1987) 1. Odjeci. - 181-194.
Odjeci