Uredništvo (*)
      Smrt biskupa dra Tomislava Jablanovića.

(Dolac, 18. V. 1921 ― Mosbach, 10. IX. 1986).


* Jablanović, Tomislav

U: Hrvatska revija. 36 (1986) 4. Nekrolozi. - 736.
Nekrolozi