Mirth, Karlo
      Silvije Grubišić.

(Sovići, 8. IV. 1910 ― West Allis, 12. V. 1985).


* Grubišić, Silvije
* Ujedinjeni američki Hrvati (Cleveland ; 1946) -- utemeljitelji * Hrvatski katolički glasnik (Chicago ; 1942) -- uredništvo * Hrvatski kalendar (Chicago ; 1944) -- uredništvo

U: Hrvatska revija. 36 (1986) 4. Nekrolozi. - 735-736.
Nekrolozi