Uredništvo (*)
      Slovenski književnik o Rojničinoj knjizi

* Debeljak, Tine * Rojnica, Ivo

Djelo kao predmet:
* Rojnica, Ivo. Susreti i doživljaji ; 1-2. München ; Barcelona, 1969-1983.


U: Hrvatska revija. 36 (1986) 1. Kulturni pregled. - 97.
Kulturni pregled