Uredništvo (*)
      Smrt novinara Mate Vučetića.

(1892 ― Pariz, 10. IV. 1981).


* Vučetić, Mato

U: Hrvatska revija. 31 (1981) 2. Nekrolozi. - 400.
Nekrolozi