Tijan, Pavao
      Smrt slikara Tomerlina.

(Kešinci, 1892 ― Zagreb, 26. I. 1981).


* Tomerlin, Slavko

U: Hrvatska revija. 31 (1981) 2. Nekrolozi. Kosa smrti u hrvatskoj domovinskoj kulturi. - 394.
Kosa smrti u hrvatskoj domovinskoj kulturi