Uredništvo (*)
      Svečana komemoracija smrti kardinala Stepinca

* Stepinac, Alojzije, bl.

U: Hrvatska revija. 31 (1981) 1. Politički vidici. - 157.
Politički vidici