Uredništvo (*)
      Smrt o. fra Blaža Jerkovića.

(Vidovići kraj Mostara, 1880 ― Chicago, 13. II. 1960).


* Jerković, Blaž

U: Hrvatska revija. 10 (1960) 2-3. Nekrolozi. - 276.
Nekrolozi