Horić, Alan
      Stepinac je živio i umro kao Hrvat.

Preneseno iz Hrvatskoga glasa (Winnipeg, 29. II. 1960). - Uvodna urednička napomena i naslov: Alan Horić o kardinalu Stepincu.


* Stepinac, Alojzije, bl.

U: Hrvatska revija. 10 (1960) 2-3. Kulturni pregled. - 238.
Kulturni pregled