Nikolić, Vinko (*)
      Sveta misa zahvalnica u Rimu

* Lukas, Filip

U: Hrvatska revija. 6 (1956) 1-2. Hrvatska revija. - 161.
Hrvatska revija