Nikolić, Vinko (*)
      Svečana proslava blagdana bl. Nikole Tavelića u Rimu : grad mučenika i svetaca dostojno je proslavio blagdan hrvatskog mučenika i blaženika Nikole Tavelića

* Tavelić, Nikola, sv.

U: Hrvatska revija. 10 (1960) 1. Kulturni pregled. - 107-108.
Kulturni pregled