Nikolić, Vinko (*)
      Spomen-karte i slike kardinala Stepinca

* Stepinac, Alojzije, bl.

U: Hrvatska revija. 10 (1960) 1. Kulturni pregled. - 105.
Kulturni pregled