Kljaković, Jozo
      Stepinčeva pobjeda nad poganima

* Stepinac, Alojzije, bl. * Broz, Josip - Tito

U: Hrvatska revija. 10 (1960) 1. Eseji i različiti članci. - 27-30.
Eseji i različiti članci