Nikolić, Vinko (*)
      Smrt biskupa msgr. K. K. Bonifačića.

(Baška na Krku, 4. VI. 1870 ― Baška na Krku, 28. I. 1957).


* Bonifačić, Kvirin Klement

U: Hrvatska revija. 7 (1957) 1. Nekrolozi. - 84.
Nekrolozi