Meštrović, Ivan
      Stepinac ― héroe espiritual : reflexiones sobre Stepinac con motivo del X aniversario de su condena = Stepinac ― duhovni heroj : nekoliko refleksija o Stepincu, povodom desetgodišnjice njegove osude.

Članak na španjolskom i hrvatskom jeziku.


* Stepinac, Alojzije, bl.
* politički sudski procesi -- Hrvatska -- 1946.
* Hrvatska -- politički sudski procesi -- 1946.

U: Hrvatska revija. 6 (1956) 3. Eseji i različiti članci. - 193-206.
Eseji i različiti članci