Nikolić, Vinko (*)
      Smrt slikara Tomislava Krizmana.

(Orlovac kraj Karlovca, 1882 ― Zagreb, 25. X.1955).


* Krizman, Tomislav

U: Hrvatska revija. 5 (1955) 4. Nekrolozi. - 585.
Nekrolozi