Nikolić, Vinko (*)
      Smrt Antuna Dobronića.

(Jelsa na Hvaru, 2. IV. 1878 ― Zagreb, 12. XII. 1955).


* Dobronić, Antun

U: Hrvatska revija. 5 (1955) 4. Nekrolozi. - 585.
Nekrolozi