Uredništvo (*)
      Smrt Frane Bonifačića-Barahunića i Fabijana Drenski.

Frane Bonifačić Barahunić (Punat, 17. VII. 1955). - Fabijan Drenski (Zagreb, 21. VI. 1955).


* Drenski, Fabijan * Bonifačić Barahunić, Frane

U: Hrvatska revija. 5 (1955) 3. Nekrolozi. - 316.
Nekrolozi