Crnobori, Josip
      Stjepan Rade (crtež)

* Rade, Stjepan

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 3. Likovni prilozi, crteži i vinjete. - 256.
Likovni prilozi, crteži i vinjete