Bogdan, Ivo (*)
      Strossmayer : con motivo del cincuentenario de la muerte del gran obispo y mecena croata Josip Juraj Strossmayer 1905―1955.

Članak na španjolskom jeziku: Strossmayer : u povodu 50. obljetnice smrti velikoga hrvatskoga biskupa i mecene Josipa Jurja Strossmayera.


* Strossmayer, Josip Juraj

U: Hrvatska revija. 5 (1955) 3. Eseji i različiti članci. - 225-226.
Eseji i različiti članci