Ciliga, Ante
      Stjepan Radić ― uzor narodnog vodje.

Preneseno iz Hrvatskoga radnika (Pariz, 1954, 7-8, str. 7-9).


* Radić, Stjepan (političar) * Maček, Vladko

U: Hrvatska revija. 4 (1954) 3. Politički vidici. - 307-309.
Politički vidici