Nikolić, Vinko
      Smrt dra Stijepe Perića / Vn.―.

(Broce kraj Stona, 1896 ― Buenos Aires, 12. VI. 1954).


* Perić, Stijepo

U: Hrvatska revija. 4 (1954) 3. Nekrolozi. - 300.
Nekrolozi