Nikolić, Vinko
      Smrt književnika Edhema Mulabdića / Vn.―.

(Maglaj, 25. XII. 1865 ― Sarajevo, VIII. 1954).


* Mulabdić, Edhem

U: Hrvatska revija. 4 (1954) 3. Nekrolozi. - 300.
Nekrolozi