Nikolić, Vinko
      Smrt msgra dra Augustina Juretića / Vn.―.

(Jelenje, 3. VIII. 1890 ― Fribourg, 6. VIII. 1954).


* Juretić, Augustin

U: Hrvatska revija. 4 (1954) 3. Nekrolozi. - 299-300.
Nekrolozi