Nikolić, Vinko (*)
      Smrt Ivana Bukovca.

(1911 ― Rosario, 16. VI. 1965).


* Bukovac, Ivan

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 4. Nekrolozi. - 451.
Nekrolozi