Ciprin, Vladimir
      Smrt hrv. guslačkog umjetnika Zlatka Balokovića.

(Zagreb, 21. III. 1895 ― Venecija, 1965).


* Baloković, Zlatko

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 4. Nekrolozi. - 450.
Nekrolozi