Nikolić, Vinko (*)
      Suvremena hrvatska politička problematika

* Bogdan, Ivo * Crljen, Danijel * Korsky, Ivo * Lukač, Milorad * Nevistić, Franjo * Vrančić, Vjekoslav
* Hrvatsko-argentinsko društvo sveučilištaraca (Buenos Aires) -- izdanja -- 1965.
* Hrvati u iseljeništvu -- politika -- udruživanje

Djelo kao predmet:
* Suvremena hrvatska politička problematika : rasprave za "Okruglim stolom" održane u Buenos Airesu, Argentina, 23. svibnja 1964. / prir. Ivo Bogdan i dr. Buenos Aires, 1965.


U: Hrvatska revija. 15 (1965) 4. Politički vidici. - 411.
Politički vidici