Bonifačić, Antun
      Sedamdeseta godišnjica dra Ante Pavelića.

Preneseno iz Hrvatskoga domobrana (Chicago, 15. VII. 1959).


* Pavelić, Ante (poglavnik)

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 3. Politički vidici. - 352-353.
Politički vidici