Nikolić, Vinko (*)
      Spomen-ploča u Vrhovinama autoru "Bugarkinja"

* Kranjčević, Silvije Strahimir

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 4. Kulturni pregled. - 388.
Kulturni pregled