Nikolić, Vinko
      Spomenik Vladimiru Nazoru i "troroga partizanska kapa" / Vn.―

* Nazor, Vladimir * Gračan, Stjepan

U: Hrvatska revija. 23 (1973) 1. Kulturni pregled. - 110-111.
Kulturni pregled