Nikolić, Vinko
      Smrt dra Mile Starčevića.

(Gospić, 15. IX. 1904 ― Buenos Aires, 9. III. 1953).


* Starčević, Mile

U: Hrvatska revija. 3 (1953) 1. Nekrolozi. - 104-106.
Nekrolozi