Terzić, Ivan
      Sjećanje na Dubrovnik; U bolnici; O Svetom Nikoli; Na Staru godinu


U: Hrvatska revija. 2 (1952) 2. Pjesme. - 133-134.
Pjesme