Uredništvo (*)
      Saučešće vrhovnog starješine islamske vjerske zajednice

* Broz, Josip - Tito * Hadžiabdić, Hadži Naim * Smailović, Ahmed
* Islamska vjerska zajednica u Jugoslaviji -- sućuti -- 1980.

U: Hrvatska revija. 30 (1980) 2. Politički vidici. - 290-291.
Politički vidici