Uredništvo (*)
      Sućut bosanskih franjevaca

* Broz, Josip - Tito
* Provincijalat Bosne Srebrene -- sućuti -- 1980.

U: Hrvatska revija. 30 (1980) 2. Politički vidici. - 290.
Politički vidici