German, srp. patrijarh
      Saučešće

* Broz, Josip - Tito * German, srp. patrijarh * Vladislav, srp. mitropolit

U: Hrvatska revija. 30 (1980) 2. Politički vidici. - 289.
Politički vidici