Nikolić, Vinko
      Smrt dra Branka Jelića.

(Dolac Donji kraj Omiša, 28. II. 1905 ― Berlin, 30. V. 1972).


* Jelić, Branimir

U: Hrvatska revija. 22 (1972) 4. Nekrolozi. - 578-582.
Nekrolozi