Nikolić, Vinko (*)
      Slovaci podižu spomenik Martinu Kukučinu

* Bencúr, Matěj

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 2. Kulturni pregled. - 234.
Kulturni pregled