Uredništvo (*)
      Sjeveroamerički "Congressional Record" o tragediji kod Bleiburga

* Congressional Record (Washington ; 1873) -- Bleiburg -- 1964.
* Bleiburg -- partizani -- zločini -- 1945. * Bleiburg -- Hrvati -- genocid -- 1945. * partizani -- zločini -- Bleiburg -- 1945. * genocid -- Hrvati -- Bleiburg -- 1945. * Hrvati -- genocid -- Bleiburg -- 1945.

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 3. Politički vidici. - 281.
Politički vidici