Preveden, Franjo
      Stari zanat Vilderov i Prevedenova "Historija"

* Vilder, Većeslav * Preveden, Franjo

Djelo kao predmet:
* Preveden, Franjo. A History of the Croatian People : Prehistory and Early Period until 1397 A. D. ; sv. 1. New York, 1955.


U: Hrvatska revija. 9 (1959) 1. Odjeci. - 112-113.
Odjeci