Nikolić, Vinko (*)
      Smrt kipara Petra Palavicina.

(Korčula, 1887 ― Dubrovnik, 1959).


* Pallavicini, Petar

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 1. Nekrolozi. Smrti u domovini. - 98.
Smrti u domovini