Nikolić, Vinko
      Smrt novinara Matije Kovačića / Vn.―.

(Ljubljanica kraj Siska, 1901 ― Barcelona, 12. I. 1972).


* Kovačić, Matija

U: Hrvatska revija. 22 (1972) 2-3. Nekrolozi. - 389-390.
Nekrolozi