Mačković, Đurđa
      Smrt književnika Dalibora Cvitana.

(Vodice, 20. XII. 1934 ― Zagreb, 1993). - Urednička napomena, str. 591.


* Cvitan, Dalibor

U: Hrvatska revija. 43 (1993) 4. Nekrolozi. - 590-591.
Nekrolozi