Maglica, Milan
      Srebrni jubilej o. Jure Marinovića sa Nove Zelandije

* Marinović, Jure

U: Hrvatska revija. 15 (1965) 1-2. Kulturni pregled. - 106.
Kulturni pregled