Sarkofazi sv. Dujma


U: Hrvatska revija. 8 (1958) 3-4. Fotografije. - 247.
Fotografije