Silvije Strahimir Kranjčević

* Kranjčević, Silvije Strahimir

U: Hrvatska revija. 8 (1958) 3-4. Fotografije. - 213.
Fotografije