Blažeković, Milan
      Susret svjetova kroz pet stoljeća povijesti : Susret svjetova (1492-1992.) Hrvati i Amerike, zbornik radova, izdavač Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb 1992.

* Belamarić, Igor , str. 526 * Profaca, Bruno , str. 526 * Nikolić, Vinko , str. 527 * Polić-Bobić, Mirjana , str. 527-528 * Korade, Mijo , str. 528 * Antić, Ljubomir , str. 528 * Perinić, Ljeposlav , str. 528-529 * Meštrović, Sergio , str. 529 * Martinic Beros, Mateo , str. 529-530 * Mataić, Dane , str. 530 * Jelić, Jordan , str. 530 * Telećan, Milivoj , str. 530 * Tevšić, Adriana , str. 530 * Sančević, Zdravko , str. 526, 531 * Kovačec, August , str. 531 * Filipović, Rudolf , str. 531-532 * Szabo, Agneza , str. 532 * Hanž, Branko , str. 532
* Institut za razvoj i međunarodne odnose (Zagreb) -- izdanja -- 1992.
* Hrvati u iseljeništvu -- SAD -- povijest * Hrvati u iseljeništvu -- Južna Amerika -- povijest
* Sjedinjene Američke Države (SAD) -- Hrvati u iseljeništvu -- povijest * Južna Amerika -- Hrvati u iseljeništvu -- povijest

Djelo kao predmet:
* Susret svjetova : (1492-1992) : Hrvati i Amerike : zbornik radova / gl. ur. Zdravko Sančević. Zagreb, 1992.


U: Hrvatska revija. 43 (1993) 4. Eseji i različiti članci. - 526-532.
Eseji i različiti članci