Nikolić, Vinko (*)
      Smrt biskupa Lajče Budanovića.

(Bajmok kraj Subotice, 27. III. 1873 ― Subotica, travanj, 1958).


* Budanović, Lajčo

U: Hrvatska revija. 8 (1958) 3-4. Nekrolozi. - 321.
Nekrolozi