Nikolić, Vinko (*)
      Smrt dra Tugomira Alaupovića.

(Dolac kraj Travnika, 18. VIII. 1870 ― Zagreb, 9. IX. 1958).


* Alaupović, Tugomir

U: Hrvatska revija. 8 (1958) 3-4. Nekrolozi. - 320-321.
Nekrolozi