Nikolić, Vinko
      Sažalnica nad smrću fra Lucijana ...

* Kordić, Lucijan

U: Hrvatska revija. 43 (1993) 4. Uredništvo HR. - 595.
Uredništvo HR